Selecteer een pagina

WETENSCHAPPELIJKE
RAAD
VEILIG
ONTRUIMEN

Relevante publicaties:

Fire Engineering:

  • Paper doelgerichte vluchtveiligheid: een probabilistische benadering voor ASET-RSET. Hierin staat onder meer uitgelegd welke doelen de publiekrechtelijke regelgeving kent en met welke subdoelen (risico subsystemen) die in het Bouwbesluit worden geborgd.
  • Paper IFireSS 2017 Evacuation: gepresenteerd op het IFireSS congres in Napels, juni 2017. Dit betreft onderzoek naar de evacuatie van bedgebonden patiënten. Een afstudeeronderzoek van Niels Strating (TU/e), begeleid door Ruud van Herpen.
  • Paper Evacuation Simulation ICEM 2009. Afstudeeronderzoek van twee studenten aan de Saxion Hogeschool (begeleid door Ruud van Herpen), zoals gepresenteerd op een congres georganiseerd door TU/Delft (Serge Hogendoorn).

Pedestrian Flow Dynamics & Safe Egress:

 

Emergency Lighting & Exit Signs:

Building Quality & Safety: